Verksamhetsgrupp

Lena Åkerlund     Utb.ansvarig

Caroline Tillström Ledaransvarig

Anders Nordin      Ansvarig hemsidan

Sara Piel Sander   Klädansvarig